Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο όπως συγκροτήθηκε την 6η Ιουνίου 2016 , μετά από  αρχαιρεσίες στη  συνεδρίαση των μελών τη 29η Μαϊου 2016.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωτήρχος Νικόλαος

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λαλιώτη Αικατερίνη

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαλιώτης Ιωάννης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τουρίκης Νικόλαος

ΤΑΜΙΑΣ: Κατσιμίχα – Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα

ΜΕΛΟΣ: Φαναριώτου Στυλιανή

ΜΕΛΟΣ: Σταμέλος Γεώργιος