Τα  στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΗΒΑΣ «ΛΗΤΩ»

ΚΑΔΜΟΥ 28 ΚΑΙ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ , ΘΗΒΑ

ΤΗΛ.: 22620 27081, 6946450164

E-MAIL: triteknoi_thiva@yahoo.gr